TV Emisije

Projekat „ Zdravlje je lek“ je serijal tv emisija, koja gledaocima nudi saznanja o različitim temama vezanim za prevenciju, dijagnostiku i lečenje odredjenih zdravstvenih problema. (Više o emisiji “Zdravlje je lek”…)

POKRET ZDRAVLJA … PO-ZDRAV, još jedan TV serijal u produkciji Boomerang-a, a u službi zdravijeg i lepšeg života. (u saradnji sa Sportskim savezom Srbije) Video priručnik za roditelje. Kako decu uputiti ka sportu i zdravijem životu…

TV serijal “Pitajte doktora” je serijal tv emisija, koja gledaocima nudi saznanja o različitim temama vezanim za prevenciju, dijagnostiku i lečenje odredjenih zdravstvenih problema. (Više o emisiji “Pitajte doktora”…)

Emisija ZDRAVO DOBRO je kratka forma emisije (od 5 do 10 minuta). Kroz zdravstveno edukativni sadržaj govori o svemu što je zdravo i dobrou svakodnevnom životu znati, ali i činiti. (Više o emisiji “Zdravo dobro”…)

Emisija  SA VETROM U LEĐA  je emisija kolažnog tipa, zabavnog i obrazovnog karaktera, namenjena mladima od 10 do 25 godina, kao i njihovim roditeljima. (Više o emisiji “Sa vetrom u ledja”…)

Dokumentarni TV serijal “Zelena patrola na delu”, snima Vojvođanska zelena inicijativa u koprodukciji sa agencijom “Boomerang” od 2010. godine. (Više o emisiji “Zelena patrola na delu”…)Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail