B team

Radio B team

Radio jingle pun elektriciteta, efekata, željenih poruka, najbolje iskazuje i afirmiše modernu radio stanicu.

Tehnologije

Efikasnost

Atraktivnost

Dužina spota

Zahtevnost

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail