Produkcijski studio Boomerang raspolaže sa profesionalnom opremom za snimanje i editovanje slike i zvuka.

Kamere:

Mikrofoni:

Monitoring: YAMAHA NS 10 (http://www.soundonsound.com/sos/sep08/articles/yamahans10.htm)

Zvuk se snima u posebno izolovanoj „gluvoj sobi“, konstruisanoj za tu svrhu.

Montaža slike i zvuka se rade u digitalnim montažama na isključivo licenciranim softverima (Adobe premium production, Sound forge, Cubase…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *