A Gradnja

Reklamni spot sa poznatim licem sa TV ekrana(u ovom slučaju Aleksandar Filipović) ima jaču poruku i preporuku.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail