SPENS 1

Promotivni film „Grad u gradu“ idejom, slikom i atraktivnom animacijom dočarava sve mogućnosti koje pruža objekat kao što je novosadski „SPENS“.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail