TV Delta jingle

Kompleksan jingle koji iziskuje mnoštvo efekata i audio montaže. Baš to što treba da prezentuje moderan medij.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail