Taxi 101

Pevana reklamna maska kojom se kroz melodiju najlakše pamti broj telefona, što je taxi udruženjima najbitnije tokom reklamnih kampanja.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail