Radio Zabac jingle

Efekat i upečatljiv glas za identifikaciju radio stanice. Ovako je Boomerang zamislio zvuk radio Žapca.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail