Pan foto

Iskorišćena adresa klijenta (Njegoševa), kao glavni motiv u reklamnom spotu. Upravo adresa je bila informacija koju je trebalo naglasiti u reklamnoj kampanji.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail