NIS petrol

Da, i veliki NIS je na spisku komitenata Boomeranga. Ovo je jedan od reklamnih spotova za NIS-ove benzinske stanice.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail