Mobil telecom

Još jedna šaljiva reklama sa komičnim glasom, koji privlači pažnju uha i svojim šarmom garantuje pamtljivost plasirane informacije.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail