Laps 2000

Manji ili veći, stvar je ukusa i potreba, a mi smo tu dilemu iskoristili za reklamni spot za prodavnicu mobilnih telefona.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail