Agropanonka 2

Bitno je da kresne iz prve... Dvosmislena igra reči iskorišćena u svrhu efekta reklamnog spota.

Junta-te a
nossa nl

bla bla bla

Please enter a valid e-mail